عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف رسم مسلمانی ریشه فتنه ها از دیدگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم علی علیه السلام، الگوی مبارزه با رانت خواری یار ظالم نباشیم

نیکو و نیکان

ویدئو 12

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت اول
0 0 5255 448

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت اول

0 0 5255

قسمت اول: کاردستی غولی نیکان
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آنها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. نیکو و نیکان در مسابقه ای که مامان گذاشته شرکت کرده اند. قرار است هر کس برنده شد یک جایزه بزرگ بگیرد. اما نیکان ...

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دوم
0 0 4361 493

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دوم

0 0 4361

قسمت دوم : نیکان عجله دارد
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آنها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز نیکان تصمیم می گیرد توپ بازی کند، برای همین هم دفتر و کتابش را می بندد و می رود سراغ توپش؛ اما آنقدر عجله می کند که ...

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت سوم
0 0 4110 502

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت سوم

0 0 4110

قسمت سوم:  خشم گنده نیکو
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز وقتی نیکو سر کلاس نشسته بود، دوستش گُلی از راه رسید. گُلی می‌خواست کیفش را روی میز بگذارد که بند کیفش محکم خورد توی صورت نیکو. لپ‌های نیکو از عصبانیت قرمز شد و یک خشم گنده توی دلش مثل بادکنک باد شد؛ همان موقع بود که

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت چهارم
0 0 2324 499

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت چهارم

0 0 2324

قسمت 4: نیکان نا امید نمی شود
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز نیکو متوجه شد کتاب قصه‌ای را که از کتاب‌خانه امانت گرفته گم کرده است. نیکان وقتی ناراحتی نیکو را دید تصمیم گرفت به او کمک کند. آن‌ها برای پیدا کردن کتاب به پارک رفتند اما...  

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت پنجم
0 0 2218 534

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت پنجم

0 0 2218

قسمت 5: نیکو داور می شود
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز نیکان تصمیم گرفت با دوستش امید مسابقه‌ی کی بهتر نقاشی می‌کشد بگذارد. داور این مسابقه نیکو بود. مسابقه شروع شد، همه چیز خوب بود تا این‌که... 

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت ششم
0 0 2324 458

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت ششم

0 0 2324

قسمت 6: نیکان و آرزویش
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. نیکان آرزو داشت بتواند مثل دوستش امید شاگرد اول باشد و سرِ صف جایزه بگیرد؛ اما درس نیکان ضعیف بود، تا این که یک روز...

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت هفتم
1 0 2935 597

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت هفتم

1 0 2935

قسمت 7: نیکو و مهربانی هایش
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آنها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. نیکو دختر مهربانی است و همیشه به همه مهربانی می کند؛ اما نیکان نگران است، چون فکر می کند نیکو اصلا به فکر خودش نیست. برای همین تصمیم می گیرد تا ..

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت هشتم
0 0 2874 478

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت هشتم

0 0 2874

قسمت 8: دوست خوب نیکان
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز نیکان که می‌خواهد دوستش را اذیت کند؛ روی کیفش نقاشی می‌کشد. سینا دوست نیکان از دیدن نقاشی حسابی می‌خندد؛ تا این‌که نیکو از ماجرا باخبر می‌شود...

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت نهم
0 0 2931 512

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت نهم

0 0 2931

قسمت9: نیکان سلام می کند
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. یک روز نیکان متوجه شد نیکو مدام چیزی را می‌شمارد: سیصدویک، سیصدو دو...؛ اما سر از کارش درنمی‌آورد و حسابی حرصـش درآمده بود تا اینـکه..

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دهم
0 0 2799 469

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دهم

0 0 2799

قسمت 10: نیکان نجاری می کند
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. نیکان داشت بازی می‌کرد که یک‌دفعه روی صندلی مامان افتاد، صندلی هم روی زمین پرتاب شد و پایه‌اش شکست. اگر مامان صندلی را این شکلی می‌دید ناراحت می شد. نیکان باید کاری می‌کرد..

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت یازدهم
0 0 3207 466

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت یازدهم

0 0 3207

قسمت 11: نیکو و نیکان و سبزک
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. نیکو و نیکان یک دوست جدید باغچه‌ای پیدا کرده‌اند که اسمش سَبزک است. یک روز آن‌ها تصمیم تازه‌ای برای قشنگ‌تر شدن باغچه‌ی توی حیاط می‌گیرند؛ بابا که به خانه می‌آید...

 

Makarem.ir 2 سال قبل
انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دوازدهم
0 0 3185 476

انیمیشن نیکو و نیکان- قسمت دوازدهم

0 0 3185

قسمت 12: نیکو و تولد نی نی
نیکو و نیکان خواهر و برادر هستند. آن‌ها یک خواهر کوچک هم دارند که اسمش نیکی است. مامان قرار است یک‌ نی‌نی به دنیا بیاورد و برای نی‌نی یک عالمه چیزهای قشنگ خریده است. نیکو و نیکان فکر   می‌کنند مامان و بابا نی‌نی را بیشتر از آنها دوست دارند؛ برای همین ...

 

Makarem.ir 2 سال قبل