صداقت با مردم قدرت انتخاب بن بست عدالت کلاف سردرگم عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف

بیانات و مواضع

قدرت انتخاب

17 روز قبل
0 513 39 0

Video: قدرت انتخاب

<p>نقش آفرینی مردم در انتخاب رئیس جمهور زمینه ساز انتخاب اصلح، تقویت مشارکت عمومی و اجتناب از دیکتاتوری است.</p>

نقش آفرینی مردم در انتخاب رئیس جمهور زمینه ساز انتخاب اصلح، تقویت مشارکت عمومی و اجتناب از دیکتاتوری است.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر