صداقت با مردم قدرت انتخاب بن بست عدالت کلاف سردرگم عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف

بیانات و مواضع

بن بست عدالت

17 روز قبل
0 485 36 0

Video: بن بست عدالت

<p>هزینه دادرسی و روند طولانی رسیدگی به پرونده ها به قدری زیاد است که بعضا مردم از مراجعه به دستگاه قضا به منظور احقاق حقوق شان صرف نظر می کنند و این مسئله به هیچ وجه زیبنده نیست.</p>

هزینه دادرسی و روند طولانی رسیدگی به پرونده ها به قدری زیاد است که بعضا مردم از مراجعه به دستگاه قضا به منظور احقاق حقوق شان صرف نظر می کنند و این مسئله به هیچ وجه زیبنده نیست.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر