عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف رسم مسلمانی ریشه فتنه ها از دیدگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم علی علیه السلام، الگوی مبارزه با رانت خواری یار ظالم نباشیم

بیانات و مواضع

ساده زیستی فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوست

149 روز قبل
0 3637 1595 0

Video: ساده زیستی فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوست

<p dir="RTL">امروزه حجاب، بخشی از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شده است و در خارج از کشور، حجاب را جزئی از برنامه های نظام اسلامی می دانند&zwnj;</p> <p dir="RTL">حضرت آیت&zwnj; الله العظمی مکارم شیرازی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجلس سوگواری که با حضور اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون در مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام برگزار شد، به تبیین فضائل و مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداختند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ایشان با بیان این که از اوایلی که مجلس فاطمیه را برگزار می&zwnj;کردند، متعهد بود به ذکر فضائل آن حضرت در روز شهادتشان بوده اند، یادآور شدند: در کتاب &laquo;زهرا سلام الله علیها؛ برترین بانوی جهان&raquo; چهل حدیث دربارۀ فضائل فاطمۀ زهرا سلام الله علیها بر اساس منابع معتبر عامه آورده&zwnj;ایم<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">معظم له به ذکر اسامی حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها پرداخته و وجه تسمیه و معنای هر کدام از آنها را بر شمرده و اظهار داشتند: اینکه به حضرت، زهرا، فاطمه، صدیقه، طاهره، مبارکه، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و بتول می گویند، تنها صرف یک نام نیست، بلکه هر کدام بار معنوی خاصی دارد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ایشان با اشاره به حدیث &laquo;ان الله یغضب لغضبک یا فاطمه و یرضی لرضاک&raquo; افزودند: همگان دنبال رضایت خدا هستند، اما این روایت بیانگر آن است که رضایت فاطمه، مقدمۀ رضایت خداست<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه بیانات خویش به یکی دیگر از ابعاد زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کرده و افزودند: مسئلۀ مهمی که در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها متجلی است، سادگی و ساده زیستی حضرت است، به گونه ای که در مراسم عروسی خود، پیراهن خود را به شخص فقیر می دهد و همیشه در پی کمک به دیگران است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ایشان بر الگوگیری از زندگانی آن حضرت تأکید کرده و افزودند: تمام زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درس عبرت و برنامه زندگی است. امروزه مشاهده می کنیم که برخی در مراسم های عروسی خود چندین نوع غذا تدارک می بینند در حالی که در مراسم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه وآله وسلّم با فروش زره امیرمؤمنان علیه السلام، مقداری حلوا درست کرده و همان یک نوع غذا، ولیمۀ ازدواج آن دو بزرگوار بود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">معظم له مسئلۀ شهادت آن حضرت را نیز درس و عبرت برای مسلمانان دانسته و افزودند: حوادثی که منجر به شهادت آن حضرت گردید، نشان داد که حضرت برای حفظ جایگاه ولایت و امامت حاضر است ضربات دشمن را نیز متحمل شود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با ذکر داستان حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر فرد نابینا گفتند: برخی نسبت به مسئلۀ حجاب بی اعتنا و بی تفاوت شده اند، در حالی که حجاب اسلامی، نشانة عظمت زن مسلمان است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">ایشان با اشاره به اینکه دولت باید خود در مسئلۀ حجاب پیش قدم شود و حجاب را از مجموعۀ کارکنان و ادارات خود آغاز کند، افزودند: امروزه حجاب، بخشی از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شده است و در خارج از کشور، حجاب را جزئی از برنامه های نظام اسلامی می دانند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان بیانات خویش برای آزادی و پیروزی مردم مسلمان غزه و همچنین توفیق مسئولان دولتی برای حل مشکلات تورم و گرانی شدید و اشتغال و مسکن جوانان دعا کردند<span dir="LTR">.</span></p>

امروزه حجاب، بخشی از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شده است و در خارج از کشور، حجاب را جزئی از برنامه های نظام اسلامی می دانند‌

حضرت آیت‌ الله العظمی مکارم شیرازی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجلس سوگواری که با حضور اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون در مدرسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام برگزار شد، به تبیین فضائل و مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداختند.

ایشان با بیان این که از اوایلی که مجلس فاطمیه را برگزار می‌کردند، متعهد بود به ذکر فضائل آن حضرت در روز شهادتشان بوده اند، یادآور شدند: در کتاب «زهرا سلام الله علیها؛ برترین بانوی جهان» چهل حدیث دربارۀ فضائل فاطمۀ زهرا سلام الله علیها بر اساس منابع معتبر عامه آورده‌ایم.

معظم له به ذکر اسامی حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها پرداخته و وجه تسمیه و معنای هر کدام از آنها را بر شمرده و اظهار داشتند: اینکه به حضرت، زهرا، فاطمه، صدیقه، طاهره، مبارکه، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و بتول می گویند، تنها صرف یک نام نیست، بلکه هر کدام بار معنوی خاصی دارد.

ایشان با اشاره به حدیث «ان الله یغضب لغضبک یا فاطمه و یرضی لرضاک» افزودند: همگان دنبال رضایت خدا هستند، اما این روایت بیانگر آن است که رضایت فاطمه، مقدمۀ رضایت خداست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه بیانات خویش به یکی دیگر از ابعاد زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کرده و افزودند: مسئلۀ مهمی که در زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها متجلی است، سادگی و ساده زیستی حضرت است، به گونه ای که در مراسم عروسی خود، پیراهن خود را به شخص فقیر می دهد و همیشه در پی کمک به دیگران است.

ایشان بر الگوگیری از زندگانی آن حضرت تأکید کرده و افزودند: تمام زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درس عبرت و برنامه زندگی است. امروزه مشاهده می کنیم که برخی در مراسم های عروسی خود چندین نوع غذا تدارک می بینند در حالی که در مراسم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها، پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه وآله وسلّم با فروش زره امیرمؤمنان علیه السلام، مقداری حلوا درست کرده و همان یک نوع غذا، ولیمۀ ازدواج آن دو بزرگوار بود.

معظم له مسئلۀ شهادت آن حضرت را نیز درس و عبرت برای مسلمانان دانسته و افزودند: حوادثی که منجر به شهادت آن حضرت گردید، نشان داد که حضرت برای حفظ جایگاه ولایت و امامت حاضر است ضربات دشمن را نیز متحمل شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با ذکر داستان حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر فرد نابینا گفتند: برخی نسبت به مسئلۀ حجاب بی اعتنا و بی تفاوت شده اند، در حالی که حجاب اسلامی، نشانة عظمت زن مسلمان است.

ایشان با اشاره به اینکه دولت باید خود در مسئلۀ حجاب پیش قدم شود و حجاب را از مجموعۀ کارکنان و ادارات خود آغاز کند، افزودند: امروزه حجاب، بخشی از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شده است و در خارج از کشور، حجاب را جزئی از برنامه های نظام اسلامی می دانند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان بیانات خویش برای آزادی و پیروزی مردم مسلمان غزه و همچنین توفیق مسئولان دولتی برای حل مشکلات تورم و گرانی شدید و اشتغال و مسکن جوانان دعا کردند.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر