عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف رسم مسلمانی ریشه فتنه ها از دیدگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم علی علیه السلام، الگوی مبارزه با رانت خواری یار ظالم نباشیم

سال 94-93

درس 1: 1393/06/19

9 سال قبل
0 1236 42

Video: درس 1: 1393/06/19

چهارشنبه
چهارشنبه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر