جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

مناسبتها

ویدئو 8

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 914

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 914
Makarem.ir 1 سال قبل
احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره
0 0 647

احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره

0 0 647
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 661

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 661
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 697

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 697
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت سوم
0 0 726

مستند ناشنوایان - قسمت سوم

0 0 726
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت چهارم
0 0 813

مستند ناشنوایان - قسمت چهارم

0 0 813
Makarem.ir 1 سال قبل

آموزش احکام

ویدئو 30

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 504

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 504
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 375

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 375
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 388

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 388
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 344

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 344
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 355

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 355
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 318

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 318
Makarem.ir 1 سال قبل

قرآن

ویدئو 6

سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 128

سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 128
Makarem.ir 57 روز قبل
سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 125

سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 125
Makarem.ir 57 روز قبل
سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 157

سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 157
Makarem.ir 50 روز قبل
سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 133

سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 133
Makarem.ir 50 روز قبل
سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 163

سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 163
Makarem.ir 50 روز قبل
سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 138

سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 138
Makarem.ir 43 روز قبل

ادعیه و زیارات

ویدئو 8

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 407

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 407
Makarem.ir 120 روز قبل
دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره
0 0 355

دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره

0 0 355
Makarem.ir 104 روز قبل
دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 416

دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 416
Makarem.ir 132 روز قبل
دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 384

دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 384
Makarem.ir 135 روز قبل
زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 514

زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 514
Makarem.ir 140 روز قبل
بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره
0 0 510

بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره

0 0 510
Makarem.ir 148 روز قبل