صداقت با مردم قدرت انتخاب بن بست عدالت کلاف سردرگم عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف

کلیپ

شریکِ جرم

123 روز قبل
0 3471 49 0

Video: شریکِ جرم

<p>اسرائیل زشت ترین، شرم آورترین و قساوت مندانه ترین برخورد را با یک ملّت انجام مى دهد، آب و برق را قطع کرده و اجازه ارسال غذا و دارو را به بیماران نمى دهد؛ مشکل ما بعضى از سران کشورهاى اسلامى هستند که چراغ سبز نشان مى دهند تا اسرائیل جنایت کند.</p>

اسرائیل زشت ترین، شرم آورترین و قساوت مندانه ترین برخورد را با یک ملّت انجام مى دهد، آب و برق را قطع کرده و اجازه ارسال غذا و دارو را به بیماران نمى دهد؛ مشکل ما بعضى از سران کشورهاى اسلامى هستند که چراغ سبز نشان مى دهند تا اسرائیل جنایت کند.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر