صداقت با مردم قدرت انتخاب بن بست عدالت کلاف سردرگم عاجز از فهم ذات خدا مهم ‌ترین معروف

کلیپ

شیخ مردم دار

47 روز قبل
0 985 38 0

Video: شیخ مردم دار

<p>تعامل شما با مردم ستودنی است؛ با همه طبقات ارتباطات داشتید، این مسأله نشانه تدبیر، حسن نیت و خلوص شما است.</p>

تعامل شما با مردم ستودنی است؛ با همه طبقات ارتباطات داشتید، این مسأله نشانه تدبیر، حسن نیت و خلوص شما است.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر