جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام حمایت از کالای ایرانی تقدیر از عزاداران حسینی تقدیر از راهپیمایان اربعین پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی (قدس سره)

درس اخلاق

حدیث الآفات

2 سال قبل
0 3525 238 0

Video: حدیث الآفات

<p dir="RTL">رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم در حدیثی در نهج الفصاحة در ضمن نُه جمله، آفات صفات اخلاقی را بیان کرده است و می توان نام این حدیث را &laquo;حدیث الآفات&raquo; گذاشت<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">آفة الشّجاعة البغى و آفة الحسب الافتخار و آفة السّماحة المنّ و آفة الجمال الخيلاء و آفة الحديث الكذب و آفة العلم النّسيان و آفة الحلم السّفه و آفة الجود السّرف و آفة الدّين الهوى.[1]</p> <p dir="RTL">1. آفت شجاعت این است که انسان به دیگری ظلم کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">2. &nbsp;کسی که شخصیت خانوادگی دارد و دارای حسب و نسب خوبی است آفتش به این است که به این حسب افتخار کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">3. &nbsp;آفت بخشش، منت گذارن است. منت گذاشتن بخشش را کالعدم می کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">4. دیگر اینکه کسی دارای جمال و زیبایی است ولی مبتلا به خودپسندی می شود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">5. همچنین آفت حدیث، کذب است. اگر انسان در حدیثی دروغ اضافه کند او دیگر محدث خوبی نخواهد بود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">6. آفت علم هم به نسیان و فراموشی است. یعنی انسان باید کاری کند که اگر عالم به چیزی شد آن فراموش نکند به این گونه که یا آن را یادداشت کند و یا تکرار نماید و به هر حال آن را از دست ندهد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">7. آفت حلم و بردباری به این است که کارهای سفیهانه ای را انجام دهد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">8. آفت جود و بخشش به اسراف است. کسی که اسراف کند جود و بخشش خود را از بین می برد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">9. آفت دین نیز پیروی از هوای نفس است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">شرح این حدیث قطعا به اندازه ی یک کتاب بالغ می شود زیرا هم صفات اخلاقی را بیان می کند و هم صفات رذیله ای که آن ها را از بین می برند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: left;"><span dir="LTR">1399/09/03</span></p> <p dir="RTL"><span dir="LTR">[1] </span>نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص155، حدیث 1<span dir="LTR">.</span></p>

رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم در حدیثی در نهج الفصاحة در ضمن نُه جمله، آفات صفات اخلاقی را بیان کرده است و می توان نام این حدیث را «حدیث الآفات» گذاشت.

آفة الشّجاعة البغى و آفة الحسب الافتخار و آفة السّماحة المنّ و آفة الجمال الخيلاء و آفة الحديث الكذب و آفة العلم النّسيان و آفة الحلم السّفه و آفة الجود السّرف و آفة الدّين الهوى.[1]

1. آفت شجاعت این است که انسان به دیگری ظلم کند.

2.  کسی که شخصیت خانوادگی دارد و دارای حسب و نسب خوبی است آفتش به این است که به این حسب افتخار کند.

3.  آفت بخشش، منت گذارن است. منت گذاشتن بخشش را کالعدم می کند.

4. دیگر اینکه کسی دارای جمال و زیبایی است ولی مبتلا به خودپسندی می شود.

5. همچنین آفت حدیث، کذب است. اگر انسان در حدیثی دروغ اضافه کند او دیگر محدث خوبی نخواهد بود.

6. آفت علم هم به نسیان و فراموشی است. یعنی انسان باید کاری کند که اگر عالم به چیزی شد آن فراموش نکند به این گونه که یا آن را یادداشت کند و یا تکرار نماید و به هر حال آن را از دست ندهد.

7. آفت حلم و بردباری به این است که کارهای سفیهانه ای را انجام دهد.

8. آفت جود و بخشش به اسراف است. کسی که اسراف کند جود و بخشش خود را از بین می برد.

9. آفت دین نیز پیروی از هوای نفس است.

شرح این حدیث قطعا به اندازه ی یک کتاب بالغ می شود زیرا هم صفات اخلاقی را بیان می کند و هم صفات رذیله ای که آن ها را از بین می برند.

1399/09/03

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص155، حدیث 1.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر