Söhbətlər

VƏHDƏT

8 سال قبل
0 13161 211 0

Video: VƏHDƏT

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">Sizinlə d&uuml;şmən olmayanlarla hətta qeyri-m&uuml;səlmanlar olsa belə dostluq m&uuml;nasibəti qura bilərsiniz. Buna Quran ayələri dəlalət edir.</span></p>

Sizinlə düşmən olmayanlarla hətta qeyri-müsəlmanlar olsa belə dostluq münasibəti qura bilərsiniz. Buna Quran ayələri dəlalət edir.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر