جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

پویا نمایی

موشن گرافیک آموزش احکام نماز - پوشش نمازگزار - قسمت 2

250 روز قبل
0 459 101 0

Video: موشن گرافیک آموزش احکام نماز - پوشش نمازگزار - قسمت 2

<p dir="RTL">آموزش احکام نماز - پوشش نماز گزار &ndash; قسمت دوم</p> <p dir="RTL">خانما برای نماز باید حجاب کامل داشته باشن مثل مروارید توی صدف</p> <p dir="RTL">و بهتره که با چادر نماز بخونن</p> <p dir="RTL">نماز خوندن بدون چادر یا با چادر نازک در صورتی صحیحه که حجاب زير چادر کامل باشه یعنی کل بدن به جز گردي صورت و دست ها تا مچ پوشونده بشه و لباس تنگ و چسبان نباشه</p> <p dir="RTL">ولی اگه کسی این مسئله رو بلد نبوده و تا به حال بدون چادر و بدون حجاب کامل نماز می خونده، اگه در یادگیری احکام نماز کوتاهی نکرده باشه نمازش درسته.</p> <p dir="RTL">اما علاوه بر اینا، پوشوندن زیور آلات و حتی موی مصنوعی هم توی نماز لازمه. حتی اگه نامحرم حضور نداشته باشه. ولی پوشوندن انگشتر و حلقه توی نماز واجب نیس. اما اگه باز کسی این مسئله&nbsp; شرعی رو هم بلد نبوده و زیورآلاتش رو نمی پوشونده نمازهای قبلیش درسته.</p> <p dir="RTL">تمامی مسائل پوشش نماز برای آقایون و خانوما باید توی همه ی نماز های واجب رعایت بشه. حتی توی</p> <ul> <li dir="RTL">نماز احتیاط،</li> <li dir="RTL">سجده سهو،</li> <li dir="RTL">قضاى سجده و</li> <li dir="RTL">تشهّد فراموش شده هم پوشش باید مثل نماز رعایت بشه،</li> </ul> <p dir="RTL">ولی توی خوندن</p> <ul> <li dir="RTL">سجده های واجب غیر نماز مثل سجده واجب قرآن،</li> </ul> <p dir="RTL">اگه نامحرم وجود نداشته باشه رعایت پوشش واجب نیست.</p>

آموزش احکام نماز - پوشش نماز گزار – قسمت دوم

خانما برای نماز باید حجاب کامل داشته باشن مثل مروارید توی صدف

و بهتره که با چادر نماز بخونن

نماز خوندن بدون چادر یا با چادر نازک در صورتی صحیحه که حجاب زير چادر کامل باشه یعنی کل بدن به جز گردي صورت و دست ها تا مچ پوشونده بشه و لباس تنگ و چسبان نباشه

ولی اگه کسی این مسئله رو بلد نبوده و تا به حال بدون چادر و بدون حجاب کامل نماز می خونده، اگه در یادگیری احکام نماز کوتاهی نکرده باشه نمازش درسته.

اما علاوه بر اینا، پوشوندن زیور آلات و حتی موی مصنوعی هم توی نماز لازمه. حتی اگه نامحرم حضور نداشته باشه. ولی پوشوندن انگشتر و حلقه توی نماز واجب نیس. اما اگه باز کسی این مسئله  شرعی رو هم بلد نبوده و زیورآلاتش رو نمی پوشونده نمازهای قبلیش درسته.

تمامی مسائل پوشش نماز برای آقایون و خانوما باید توی همه ی نماز های واجب رعایت بشه. حتی توی

  • نماز احتیاط،
  • سجده سهو،
  • قضاى سجده و
  • تشهّد فراموش شده هم پوشش باید مثل نماز رعایت بشه،

ولی توی خوندن

  • سجده های واجب غیر نماز مثل سجده واجب قرآن،

اگه نامحرم وجود نداشته باشه رعایت پوشش واجب نیست.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر