جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تقدیر از عزاداران حسینی تقدیر از راهپیمایان اربعین

درباره معظم له

آیت فقاهت؛ مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

2 سال قبل
0 2006 152 0

Video: آیت فقاهت؛ مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

<p><span dir="RTL">مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز</span></p>

مشاعره طنز با آیت الله بهشتی درباره اصفهان و شیراز

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر